Czym jest psychologia?

Obecnie możemy zauważyć, że coraz więcej młodych ludzi decyduje się na podjęcie studiów. Oczywiście każdy człowiek ma inne zainteresowania i wiadomo, że wybierze inny kierunek. Do popularnych kierunków studiów można zaliczyć między innymi pedagogikę, administrację, prawo, zarządzanie, ZZL, politologię, teologię, a nawet psychologię. Każda z tych specjalności jest oczywiście ważna i potrzebna w życiu codziennym. Niniejszy artykuł ma za zadanie przedstawić czym jest psychologia i czym w ogóle się ona zajmuje.

Czym zajmuje się ta dziedzina?

Zanim przejdziemy do omawiania szczegółów, to na początku warto zastanowić się czym w ogóle jest omawiane zagadnienie. Psychologia to nic innego jak nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychologią i zachowaniem człowieka. Nauka ta zajmuje się również badaniem wpływu zjawisk psychologicznych na komunikację interpersonalną i interakcję z otoczeniem. Ponadto należałoby zaznaczyć, iż jako nauka dotyczy ona ludzi. Nauki, z których czerpie psychologia, to głównie socjologia, antropologia, filozofia i biologia. Warto wspomnieć, iż psychologia jest nauką samodzielną dzięki opracowaniu własnych metod eksperymentalnych.
Jeśli chodzi o to, kim jest psycholog, to jest to osoba odpowiedzialna za postawienie konkretnej diagnozy psychologicznej. Diagnozę stawia się na podstawie niezwykle dokładnych wywiadów z pacjentami oraz specjalnych testów psychologicznych. Diagnoza psychologiczna może dotyczyć wielu aspektów życia człowieka: od konkretnych skłonności i zdolności, przez opinie o umiejętności wykonywania określonych zawodów, po diagnozowanie chorób. Warto wspomnieć, iż żeby zostać dobrym psychologiem trzeba skończyć studia jednolite magisterskie, które trwają pięć lat. Fajnie jest też ukończenie kursów, które pozwolą nam jeszcze bardziej zagłębić się w te tematy. Taka nauka i taka osoba są bardzo potrzebne, gdyż oni pomagają ludziom, którzy mają różne problemy psychiczne, typu depresja, nieakceptowanie siebie i wiele innych. Wiadomo, że na pierwszej wizycie od razu taka osoba nie wyleczy. Do tego potrzebnych jest kilka sesji, ale naprawdę warto. Taka osoba pokazuje nam jak możemy walczyć ze stresem. To bardzo ważne, szczególnie w dzisiejszych czasach. Kto może korzystać z pomocy psychologa? Wszyscy. To znaczy, że zarówno dzieci, młodzież i dorośli. Nie trzeba się wstydzić, że się chodzi do takiego specjalisty. Naprawdę jest w stanie nam pomóc, więc dlaczego mamy nie pomóc w ten sposób samemu sobie? Dużo ludzi myli psychologa z psychiatrą. Jednak to jest złe, ponieważ to są całkiem dwa inne zawody, które ponadto zajmują się innymi aspektami. Trzeba zaznaczyć raz, a dobrze, iż Psycholog zajmuje się poradnictwem dla osób z problemami. Ponadto wykonuje różne testy psychologiczne, a także jest upoważniony do tego, aby wydawać różnego rodzaju zaświadczenia i orzeczenia psychologiczne. Jednak nie może stosować w leczeniu żadnej farmakoterapii. Psycholog – zajmuje się poradnictwem, wykonuje testy psychologiczne; może wydawać zaświadczenia i orzeczenia psychologiczne, natomiast nie może stosować farmakoterapii. Dziedzina ta zajmuje się przede wszystkim niczym innym jak problemami życia codziennego.