Układ krwionośny- najważniejsza sieć w naszym organizmie.

Organizm człowieka skonstruowany jest tak, by wszystkie jego elementy tworzyły spójną i niezachwianą całość. Każdy układ złożony z narządów, tkanek i komórek działa harmonijnie, by utrzymywać stan homeostazy, który jest równoznaczny z równowagą ustrojową. Ta równowaga właśnie jest potrzebna, by żaden narząd tudzież układ nie zaczął pełnić pierwszorzędnej roli w organizmie. W prawidłowym funkcjonowaniu organizmu ważne jest połączenie wszystkich układów w całość, by podtrzymywać prawidłowy poziom równowagi- to jest kluczowe postępowanie w zachowaniu zdrowia.

Każdy układ odpowiada za inną pracę, różniąc się od siebie znacząco, jednak każdy jest tak samo potrzebny do prawidłowego funkcjonowania ustroju. Odpowiednia praca układu krwionośnego ma wpływ na ilość krwi dostarczanej do ustroju oraz dostarczanie i odprowadzanie składników odżywczych. Ma to wpływ na szereg reakcji występujących w organizmie, w tym najważniejszy, odpowiedni poziom wysycenia tlenem tkanek. Krążenie krwi, napędzane przez intensywną pracę serca jest odpowiedzialne za systematyczne dostarczanie krwi z płuc do wszystkich komórek. Równorzędnym układem, który można porównać do układu krążenia jest układ limfatyczny, składający się z sieci naczyń. Z tą różnicą, że w tym układzie płynie limfa, a nie krew.
Serce, które zawiaduje całym układem krwionośnym podczas życia przeciętnego człowieka uderza dwa i pół miliona razy, co daje 170 milionów przepompowanej krwi. Równie imponującą liczbą jest łączna długość naczyń krwionośnych, którymi krew przepływa po ludzkim organizmie, a mianowicie to ponad sto tysięcy kilometrów. W tętnicach, tych większych naczyniach wchodzących w skład układu krążenia krew może płynąć nawet z prędkością 1 m/s!

Z czego składa się układ krwionośny?

Układ krwionośny tworzą: serce, naczynia krwionośne- tętnice, żyły oraz małe naczynia krwionośne włosowate zwane kapilarami. Można by rzec, że serce jest najważniejszym organem zawiadującym układem krwionośnym. Nie sposób się zgodzić, jednakże bez sprawnej współpracy wszystkich narządów należących do tego układu nie byłby on tak sprawny od momentu poczęcia, do samej śmierci człowieka. Poszczególne naczynia krwionośne łączą się tak, by stworzyć obiegi dla krwi, która porusza się w ich obrębie. Wyróżnić można dwa krążenia- mały i duży- które są współodpowiedzialne za doprowadzanie krwi do poszczególnych układów lub narządów.

Pierwsze wzmianki o tym, że w organizmie człowieka można wyróżnić dwa obiegi krwi pojawiały się w VII w, kiedy to wiedza o tym układzie w zasadzie kiełkowała. Dzisiaj możemy wyróżnić dwa krwiobiegi, które choć różnią się od siebie budową, długością to jednak mimo wszystko zazębiają się ze sobą, by krew przepływała po całym organizmie dostarczając nam tlen i substancje odżywcze. Zacznijmy od krwiobiegu dużego, którym płynie krew bogata w tlen i inne składniki. Z lewej komory serca krew wypływa przez zastawkę aorty, by się w niej znaleźć. Stamtąd rozwarstwia się na mniejsze tętniczki, by w końcu dojść do formy małych naczyń krwionośnych (włosowatych), które otaczają wszystkie narządy ciała (każdy narząd ma swoją sieć takich małych naczyń). Jednocześnie narządy te oddają krew już zużytą, by tym samym kanałem tyle, że za pomocą żyłek i większych żył przekształcić się w żyły główne (górną i dolną) za pomocą których krew wpływa do prawego przedsionka i przez trójdzielną zastawkę serca znaleźć się w prawej komorze, skąd bierze swój początek krążenie małe, zwane płucnym. Krwiobiegiem małym płynie odtlenowana krew, która wypompowywana jest z prawej komory (tam, gdzie swoje ujście ma mały krwioobieg). Przez zastawkę pnia płucnego wpada właśnie to tego pnia, by podzielić się na dwie tętnice- prawą i lewą (każdą dla swojego płuca). One zaś również dzielą się do momentu sieci naczyń krwionośnych, które oplatają pęcherzyki płucne. Tam właśnie dochodzi do wymiany gazowej, a krew jest nośnikiem również gazów oddechowych. Natlenowana tu właśnie krew powraca żyłami płucnymi do lewego przedsionka, by zastawką dwudzielną wpłynąć do lewej komory serca i dać początek krwiobiegowi dużemu. I właśnie ten proces przeplatania się ze sobą dwóch krwiobiegów trwa przez całe nasze życie- od momentu poczęcia, do momentu zatrzymania się akcji serca.

W jaki sposób rozpoznać choroby układu krążenia? Badania krwi, badania profilaktyczne. Lepiej zapobiegać, niż leczyć. Zdrowie

Choroby układu krążenia należą do chorób coraz częściej pojawiających się w lekarskich gabinetach. Styl życia prowadzony przez większość osób nie sprzyja prowadzeniu swojego organizmu w zdrowiu. Szczególnie dotyczy objawów chorobowych związanych z sercem bądź naczyniami krwionośnymi (tętnicami i żyłami). Aby zasięgnąć porady lekarskiej należy kierować się najczęściej do kardiologa (gdy problemem jest serce lub naczynia otaczające go), chirurga naczyniowego lub kardiochirurga. Statystycznie choroby układu krążenia są najczęściej notowanym powodem śmierci osób na całym świecie, a WHO prowadzi liczne programy profilaktyczne uwzględniające walkę z zachowaniami, które prowadzą do zwiększenia zachorowalności na właśnie te choroby cywilizacyjne.
Zauważając u siebie objawy, których do tej pory nie były zauważalne bądź obniżenie poziomu kondycji fizycznej lub chroniczne zmęczenie warto wziąć pod uwagę konsultację lekarską. Nie należy leczyć się na własną rękę, bądź co gorsza, bagatelizować sprawy. Do najczęstszych objawów ze strony układu krążenia można zaliczyć: duszność, kołatanie serca, obrzęki, bóle klatki piersiowej lub serca czy utratę przytomności, częste bóle głowy i krwawienia z nosa. W przypadku wystąpienia objawów, trzeba udać się do lekarza.
Jeśli chodzi o profilaktyczne badania układu krążenia wystarczy wykonywać co pewien okres czasu badania, do których można zaliczyć: badania krwi oraz badania nieinwazyjne. W krwi należy badać poziom cholesterolu, trójglicerydów i glukozy, gdyż zwiększony ich poziom może mieć wpływ na odkładanie się ich złogów w świetle naczyń i w konsekwencji blokowanie dopływu krwi do serca. Do badań nieinwazyjnych zalicza się: EKG spoczynkowe i wysiłkowe, RTG klatki piersiowej, echokardiografię oraz USG z Dopplerem.
Aby całkowicie zapobiec lub znacznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia należy zadbać przede wszystkim o odpowiedni poziom aktywności fizycznej- najlepiej, by była ona systematyczna, niekoniecznie wyczerpująca. Dodatkowym wzmocnieniem tego będzie prowadzenie optymalnej diety, wykluczającej duże ilości słodyczy, zmniejszenie podaży soli oraz tłustych potraw z „pustymi kaloriami”. Również nawyki w postaci papierosów i alkoholu będą pozytywnie wpływać na prowadzenie zdrowego stylu życia i minimalizowanie wystąpienia tychże chorób. Wprowadzenie zdrowych nawyków do swojego życia oraz stosowanie się do nich przez całe swoje życie będzie gwarancją jego przedłużenia.